Aktualności
Zarząd
Konferencje
EuroFed Lipid
Deklaracje
Materiały dydaktyczne
Logotypy


LINKI


INFORM


KONFERENCJE
CONFERENCE


Konferencja naukowa
Postępy w analityce lipidów żywności

20-21 października 2014
Poznań, Polska[Komunikaty i wzory | Komitet organizacyjny | Miejsce konferencji | Prgram naukowy ]
[ Karta uczestnictwa | Koszty uczestnictwa | Ważne daty | Dla sponsorów | Organizatorzy ]

KOMUNIKATY I WZORY

[Program konferencji ] pdf 750 kb

[Komunikat 1]

[Wzór streszczenia na konferencję]

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Magdalena Rudzińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Dorota Klensporf-Pawlik Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Katarzyna Ratusz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr Dominik Kmiecik Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MIEJSCE KONFERENCJI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52PROGRAM NAUKOWY

Komunikaty naukowe będą prezentowane w formie:
  • 15 minutowych wystąpień ustnych.
  • 5 minutowych prezentacji e-posterów.
[Wzór streszczenia na konferencję]

Prosimy o nadsyłanie 1-stronicowych streszczeń wystąpień ustnych (Word) oraz posterów w formie plików PDF (A4).

Dzień I (20.10.2014)

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji
10.15 - 11.15 Referaty plenarne (prof. dr hab. H. Jeleń, dr B. Smyk)
11.15 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 Refearty plenarne (dr W. Walisiewicz- Niedbalska, dr M.Hęś)
12.30 - 13.00 Doniesienia ustne
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 Doniesienia ustne
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 18.00 E-postery
19.00 Spotkanie towarzyskie

Dzień II (21.10.2014)

9.00 - 10.00 Referaty plenarne (dr D. Kmiecik, dr G. Kiełbowicz)
10.00 - 12.00 Doniesienia ustne
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.30 Doniesienia ustne
13.30 - 15.30 E-postery
15.30 Zakończenie Konferencji
15.45 Obiad

KARTA UCZESTNICTWA

[ Karta uczestnictwa ]

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając kartę zgłoszenia do dnia 30.09.2014 faksem, mailem lub na adres organizatorów:
Dr hab. Magdalena Rudzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
Tel. 61 848 7276
Fax: 61 848 7314
E-mail:

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 300 zł. (dla członków Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów – 250 zł) i obejmują:
  • Udział w obradach
  • Materiały konferencyjne
  • Udział w spotkaniu towarzyskim
  • Przerwy kawowe

Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:
PTTŻ o/Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań
nr: 95 1020 4027 0000 1202 0433 8596
z dopiskiem "Seminarium SChiTT Nazwisko i imię"

WAŻNE DATY

31.08.2014 – Zgłaszanie uczestnictwa
31.08.2014 – Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji
12.09.2014 – Przesyłanie streszczeń referatów plenarnych, komunikatów i e-posterów

DLA SPONSORÓW

Dla firm, które chciały by wziąść udział w konferencji w roli sponsora możliwe jest nabycie jednego z dostępnych pakietów:

Pakiet I - 2000 zł – stoisko promocyjne + możliwość umieszczenia materiałów firmy w zestawach materiałów konferencyjnych + uczestnictwo 2 przedstawicieli firmy w Konferencji.

Pakiet II – 3000 zł - stoisko promocyjne + możliwość umieszczenia materiałów firmy w zestawach materiałów konferencyjnych + uczestnictwo 2 przedstawicieli firmy w Konferencji + 15 minutowa prezentacja firmy lub możliwość umieszczenia roll-up’u firmy za stołem prezydialnym.

Pakiet III– 4000 zł - stoisko promocyjne + możliwość umieszczenia materiałów firmy w zestawach materiałów konferencyjnych + uczestnictwo 2 przedstawicieli firmy w Konferencji + 15 minutowa prezentacja firmy i możliwość umieszczenia roll-up’u firmy za stołem prezydialnym.

Firmy zainteresowane nabyciem jednego z powyższych pakietów proszone są o bezpośredni kontakt do przewodniczącej Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ

dr hab. Magdaleny Rudzińskiej
e-mail:
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Tel: 618487276, fax: 618487314

ORGANIZATORZY

Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Zakład Koncentratów Spożywczych - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Wielkopolski
Euro Fed Lipid - European Federation for the Science and Technology of Lipids
Instytut Biotechnologii Przemysłu Spożywczego - Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu© Copyright 2014