Aktualności
Zarząd
Konferencje
EuroFed Lipid
Deklaracje
Materiały dydaktyczne
Logotypy


LINKI


INFORM


KONFERENCJE
CONFERENCE


ZARZĄD SEKCJI CHEMII I TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW


Przewodniczący - dr hab. Magdalena Rudzińska
e-mail:
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Tel: 618487276, fax: 618487314

Z-ca Przewodniczącego - dr hab. Agnieszka Kita
e-mail:
Wydział Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. J. Chełmońskiego 37/41 51-630 Wrocław

Skarbnik - dr Dorota Klensporf-Pawlik
e-mail:
Wydział Towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Sekretarz - dr Katarzyna Ratusz
e-mail:
katarzyna_ratusz@sggw.pl
Wydział Nauk o Żywności, SGGW
ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa

Webmaster - dr Dominik Kmiecik
e-mail:
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Tel: 618487307


© Copyright 2014